Multifix-nosač alata za strug

Set nosaća alata

Multifix A

Multifix 40-pozicione glave veličine A , spadaju u najmanje. Namenjene su za strugove sa motorima snage do 2,2kw , i alate sa drškom visine 12,16 i 20mm.

Set Multifix A, sadrži glavu veličine A , tri nosača za strugarski nož tipa AD i jedan nosač za okrugle drške oznake  AB ili AH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX A glave sa 40 položaja možete videti na crtežu levo.

Set nosaća alata

Multifix E

Multifix 40-pozicione glave veličine E , spadaju u druge po veličini. Namenjene su za strugove sa motorima snage do 4,4 kw , i alate sa drškom visine 20 i 25 mm.

Set Multifix E, sadrži glavu veličine E , tri nosača za strugarski nož tipa ED i jedan nosač za okrugle drške oznake  EB ili EH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX E glave sa 40 položaja možete videti na crtežu levo.

Set nosaća alata

Multifix B

Multifix 40-pozicione glave veličine E , spadaju u treće nosače po veličini. Namenjene su za strugove sa motorima snage do 6,6 kw , i alate sa drškom visine 25 i 32 mm.

Set Multifix B, sadrži glavu veličine B , tri nosača za strugarski nož tipa BD i jedan nosač za okrugle drške oznake  BB ili BH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX B glave sa 40 položaja možete videti na crtežu levo.

Set nosaća alata

Multifix C

Multifix 40-pozicione glave veličine C , spadaju u četvrte nosače po veličini. Namenjene su za strugove sa motorima snage do 13,2 kw , i alate sa drškom visine 32 i 40 mm.

Set Multifix C, sadrži glavu veličine C , tri nosača za strugarski nož tipa CD i jedan nosač za okrugle drške oznake  CB ili CH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX C glave sa 40 položaja možete videti na crtežu levo.

Set nosaća alata

Multifix D

Multifix 40-pozicione glave veličine D , spadaju u najveće po veličini. Namenjene su za strugove sa motorima snage do 20 kw , i alate sa drškom visine 40 i 50 mm.

Set Multifix D, sadrži glavu veličine D , tri nosača za strugarski nož tipa DD i jedan nosač za okrugle drške oznake  DB ili DH (donja unutrašnja površina nosača ima žljeb). Brojevi koji idu posle oznaka nosača, odnose se na dimenzije (visina otvora x dužina nosača).
Dimenzije MULTIFIX D glave sa 40 položaja možete videti na crtežu levo.

Povećajte produktivnost sa

MULTIFIX

Nosačima alata

Multifix 40-pozicione glave omogućavaju brži, tačniji i konformniji rad na konvencionalnim strugovima. Setovi sadrže glavu i nosače alata. Veza sa strugom de ostvaruje preko postojećeg vijka starog nosača na malom suportu, koga je prethodno trebalo demontirati. Proizvodi se u 5 veličina, koje su označene slovia A, E, B, C, i D (od najmanje , ka najvećoj). Ispod je tablica , na osnovu koje možete odrediti potreban set za vaš strug.

Da li vam je potrebna pomoć?

Pišite nam kako da vam pomognemo u izboru nosača alata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket