Energetski lanci

Nosači kablova,su poznati kao vučni lanci, energetski lanci ili lanci kablova. Služe da zaštite i vode fleksibilne električne kablove ili instalacije prilikom kretanja. Povezuju pokretne sklopove na automatskim mašinama.

Smanjuju habanje i opterećenje kablova i instalacija. Takođe, sprečavaju zapetljavanje i povećavaju sigurnost.

Nosači kablova mogu biti postavljeni tako da mogu prihvatiti horizontalna, vertikalna, ili trodimenzionalna kretanja.

Shopping Basket