Isporuka

Isporuka i transport robe

Brz i isplativ način transporta

ISPORUKA U SARADNJI SA KURIRSKOM SLUŽBOM

Za težine do 100 kg

\"\"

Standardno koristimo servis kurirske službe City Express, ali robu možemo izdati bilo kom sevisu koga ste vi angažovali.

Predlažemo  da ovakav vid transporta odaberete ukoliko ste kupili robu pojedinačne težine do 20kg, i koja može da se transportuje bezbedno. Preporučujemo da mašine  transportujete na drugi način, gde imate uticaja na obezbeđenje robe.

Za uređaje čija masa po jedinici ne prelazi 100 kg usluga dostave se vrši  do ulaza u dvorište ili zgradu.

Po važećem cenovniku kurirske službe City Express koja obavlja uslugu transporta isporuke.

Za više informacija u vezi isporuke ovih proizvoda pogledajte City Express

Šta se događa kada je težina preko 100 kg?

Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 100 kg, na cenu po masi dodaje se 37,01 RSD bez PDV-a, 44,41 RSD sa PDV-om. Broj koleta u pošiljci ne utiče na cenu.

Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Dodatna cena na poštarinu po masi:

 1. Za vrednosne pošiljke sa ekspres uslugom na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 112,50 RSD sa PDV-om.
 2. COD (otkupna pošiljka):
  • za uplatu otkupnog iznosa do 10.000,00 RSD – 120,00 RSD sa PDV-om.
  • za uplatu otkupnog iznosa većeg od 10.000,00 RSD – 1,2% od iznosa otkupnine sa PDV-om.
 3. Prenos pošiljaka sa povratom potpisane dokumentacije – 112,50 RSD sa PDV-om.
 4. Plaćeni odgovor – 144,00 RSD sa PDV-om.
 5. Na cenu po masi dodaje se:
  • za pretešku pošiljku, koja ima više delova-koleta se naplaćuje na cenu po ukupnoj masi pošiljke, dodatnih 300,00 RSD sa PDV-om za svako pojedinačno koleto pripadajuće pošiljke, ukoliko ima masu od 31,5 kg do 50 kg.
  • za glomaznu pošiljku koja ima više delova-koleta se naplaćuje na cenu po ukupnoj masi pošiljke, dodatnih 480,00 RSD sa PDV-om za svako pojedinačno koleto pripadajuće pošiljke ukoliko prelazi maksimalne dimenzije za standardnu pošiljku (60x60x60 cm). Takođe, glomaznom pošiljkom se smatraju i sve pošiljke koje prelaze maksimalne dimenzije za standardnu pošiljku 60x60x60 cm. Ukoliko je koleto u okviru iste pošiljke preteško i glomazno, onda se primenjuju oba dodatna tarifiranja.
  • 480,00 RSD sa PDV-om za izdvojenu pošiljku (za svako pojedinačno registrovano koleto od strane nalogodavca čija sadržina zahteva posebnu pažnju i kao takva nosi oznaku upozorenja-lomljiva sadržina).

Za mašine i osetljiv teret

LOKALNA ISPORUKA

Podrazumeva isporuku sa utovarom u našem prodajnom objektu

\"\"

Zašto ne isporuka kao i ostala roba?

Pored pribora, alata i uređaja, koji se lako pakuju i transportuju, veći deo naše ponude čine mašine i uređaji, za čiji je transport potrebna veće iskustvo i odgovornost.

Većina mašina su standardno upakovane i pričvršćene na osnovu drvene palete, i opšivene drvenim omotačem-sandukom. Takvo pakovanje obezbeđuje uređaj od atmosferskih uticaja i spoljnog oštećenja (udari, grebanje i sl.).

Pored pakovanja, uređaj je potrebno obezbediti i pričvrstiti za transportno vozilo, kako ne bi došlo do pomeranja, ili izvrtanja sanduka. To je bitno za sve mašine i uređaje, posebno za one, čije je težište visoko iznad poda.

Kurirske službe nemaju tavo iskustvo, a uz to, radi ekonomičnosti usluge, često vrše i pretovare, uglavnom nestručne u oblasti mašinogradnje.
Naša kompanija će besplatno i propisno utovariti kupljeni uređaj (mašinu) na vozilo koje ste angažovali za transport, i izvršiti srtručne konsultacije sa špediterom.

Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite sami transport takve robe, zatražite našu pomoć, gde će mo mi preuzeti i odgovornost. 

Shopping Basket