Stezne čaure R8, 5C, U2, DIN6341

Stezne čaure koje pripadaju DIN 6341, sadrže sledeće tipove:
Tip 302E, 319E, 324E, 349E, 351E, 351E, 355E, 358E, 359E, 355E, 363E, 364E, 366E, 367E, 369E (R8), 385E (5C), 386E, Deckel FP1, U2

Shopping Basket