Strugovi

Konvencionalni, univerzalni i CNC strugovi za preradu metala, visoko-serijsku i pojedinačnu proizvodnju, edukaciju, održavanje, ptototip. Stoni strugovi za instrumentalnu industriju i servise. CNC strugovi sa veliko-serijsku proizvodnju, pojedinačnu proizvodnju i prototip

Shopping Basket