Izbor vođica na mašinama

Koji tip vođica trebate na CNC mašini ?

Vodjica je komponenta CNC mašine koje omogućavaju da se rezni element ili radni sto kreću duž osa mašine. U najširem smislu, vodjice se sastoje od kolica pričvršćenih na šinu, koje pokrećue rezne alate ili radni sto duž postavljene putanje ose.

Vodjice su jedan od najkritičnijih aspekata alatne mašine. Tip vodjica na mašini će diktirati i uticati na druge specifikacije alatnih mašina, kao što su maksimalni kapacitet opterećenja, brzina, krutost, preciznost, tačnost i cena.

S obzirom na osnovnu ulogu vodjica na CNC mašini, pronalaženje  potrebnog tipa vođice je dobra polazna tačka pri analizi izbora za novu alatnu mašinu. Konkretno, vaš izbor spada u tri kategorije: linearne vođice, kutijaste ili vođice oblika lastinog repa i hibridne vođice.

Linearne vođice imaju sferne kuglične ležajeve ili cilindrične valjke u kolicima za klizanje preko šine.

Vođice kutije imaju pravougaone ležajne jastučiće u unutrašnjosti kolica koji dolaze u kontakt sa šinom, omogućavajući kućištu da se kreće duž šine. Vođice oblika lastinog repa poseduju kosu letvu kojom se reguliše zazor između klizajućih elemenata.

Hibridne , ili kombinovane vođce , kao što naziv implicira, koriste i linearne i kutijaste vođice. Generalno, recimo na vertikalnom mašinskom centru, to znači da je Z-osa na mašini kutijastog tipa, dok su X- i Y-ose linearne.

VMC sa kombinovanim linearnim vođicama na Xi Y i kutijastim na Z osi

Koki tip vođica vam odgovara?

Iako ne postoji objektivno „najbolji“ tip vođica za sve aplikacije obrade, evo nekoliko korisnih pitanja i uvida naših stručnjaka koji će vam pomoći da odredite koja vrsta vođice najbolje odgovara vašim proizvodnim potrebama:

  1. Šta obrađujete?
  2. Šta vam je više potrebno — brzina ili krutost?
  3. Da li  imate ograničenja u gabaritima mašine?
  4. Da li obrađujete  velike ili teške predmete?

Koje materijale obrađujete?

Ako režete jake i tvrde metale kao što su titan, volfram, krom ili određeni legirani čelici, trebat će vam mašina sa većom silom rezanja, većim obrtnim momentom i većom krutošću.

Kutijaste vođice imaju velike, pravougaone spoljne površine koje klize duž šine, stvarajući veće kontaktne površine  od mašina koje upotrebljavaju linearne vođice.

Sa većom površinom i kontaktnim tačkama na vođici, dobićete veću krutost i teže rezove. Jasno je da linearne vođice imaju kontakte samo u tačkama preko kuglica, dok kutijaste vođice to rade celom površinom dodira.

„Mnoge hibridne mašine imaju vođicu kutijastog tipa na Z-osi i linearne vođice na X- i Y-osi. Korištenje vođice kutijastog tipa na Z-osi daje hibridnim mašinama veću krutost tamo gdje je potrebna krutost, a ne brzina (obradno vreteno-glava mašine), dok linearne vodilice na X- i Y-osi osiguravaju veću brzinu kretanja i  tečnosti u odnosu na kutijaste vođice. Svakako vam ne treba mašina sa kutijastim vođicama ako sečete aluminijum ili čelik male čvrstoće, to je nepotrebno veći otpor, i smanjena brzina kretanja.

Iako mašine sa kutijastim vođicama mogu seći aluminijum ili druge mekše metale, to jednostavno nije najbolje rešenje. Mašine sa kutijastim vođicama za svoju izradu uključuju više strugarskog i glodačkog posla na spojnim površinama i stoga su skuplje od mašina sa linearnim vođicama. Ne bi bilo isplativo platiti nešto što nećete koristiti.

Linearne kugličnevođice sa šinama
Kutijaste vođice
Vođice u obliku lastinog repa

Da li vam je više potrebna brzina ili krutost?

Okrugli ležajevi linearnih vođica omogućavaju da kolica klize preko šina, čineći ih bržim od kutijastih vođica.

Mnoge mašine imaju kutijaste vođice na Z osi baš zbog male brzine pomeranja, a kuglične ili cilindrične-valjkaste vođice na X i Y osi.

Kada obrađujete elemente i radni stolovi se kreću brže, moći ćete da završite više poslova za kraće vreme.  Skraćivanje vremena obrade je  jedan  od najjednostavnijih načina da smanjite svoje troškove i povratite ulaganja.

Linearne vođice omogućavaju brže  pokrete u poređenju sa mašinama sa kutijastim vođicama. Brzine — maksimalna brzina kojom radni sto i rezni element mogu da se kreću duž ose — važna su metrika prilikom pozicioniranja alata ili promene položaja rezanja. U suštini, što su vaši posmaci brži, to je kraće vreme ciklusa.

Manja kolica na linearnim vođicama postižu brže posmake, i brže postižu pozicije alata i rezanja u poređenju sa kutijastim vođicama.

U zamenu za sporije kretanje, mašine sa kutijastim vođicama nude veću krutost. Mašine sa kutijastim vođicama takođe upijaju više vibracija,  jer postoji direktniji kontakt između radnog stola (suporta, sedla) i tela mašine, tako da možete ponoviti iste procese bez gubitka preciznosti.

Princip je jednostavan, dobijate čvršći i tačniji rez po ceni brzine. Mnogi proizvođači mašina sa kutijastim vođicama nadoknađuju ovo trenje koristeći kvalitetne filmove ulja ili samopodmazive materijale kao što su Turcite i Rulon, čineći pokret fluidnijim.”

Da li imate ograničenja u gabaritima mašine

Na prvi pogled, ovo je jednostavno pitanje. Ako mašina odgovara, odgovara. Međutim, korisnici treba da razmotre kako se nova oprema uklapa u njihove planove za budući rast. 
Budući da su mašine sa klasičnim kutijastim vođicama, ili vođicama u obliku lastinog repa, dizajnirane za veću krutost, a samim tim i teže obradke, one su gabaritno veće i teže, i obično zauzimaju više prostora od mašina sa linearnim vodilicama.

Da li obrađujete velike, ili teške predmete?

Ovo nije trik pitanje. Ako je odgovor “da”, kutijaste vođice (box-way), lastin rep,  ili hibridne mašine trebale bi biti na vrhu vaše liste.

Budući da mašine sa kutijastim vođicama imaju više kontakta između stola i kreveta-tela mašine, mogu podneti veća opterećenja od drugih tipova vođica. Takođe, imaju veću krutost, što vam omogućava da uklonite više materijala sa svakim prolazom.

Mašine sa kutijama generalno uključuju više majstorstva. Spojne površine na vagonu koje se kreću duž šine često su ručno strugane. Ručno struganje stvara ravnu površinu unutar stotog dela milimetra i do 3-4 kontaktne tačake po kvadratnom centimetru. Taj nivo kontakta i ravnosti bolje apsorbuje vibracije, čineći precizniju, čvršću mašinu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket