, ,

Step drajver SD4350

Description

SD4350  je ekonomičan mikrostep drajver urađen na temelju patentirane tehnologije. Pogodan je za pogon  2-faznih I  4-faznih hibridnih koračnih motora. Korišćenjem napredne bipolarne konstante, izvlači više izlaznih brzina i momenta iz istog motora, u poređenju sa tradicionalnim drajverima, kao što su L / R drajveri. To je tehnologija kontrole tri stanja struje koja omogućava da se struja namotaja efikasno kontroliše sa relativno malim odstupanjima, što dalje dovodi do smanjenog zagrevanja motora prilikom rada.

Specifikacija  i radno okruženje
Električne karakteristike  (Temperatura okoline T j =25°C)

Paranetri Min Tipične Max Jedinice
Izlazna struja 1.13 3A (RMS) 4.25 (PEAK) A
Napon napajanja (DC) 18 36 50 VDC
Logički strujni signal 6 10 30 mA
Pulse ulazna frekvencija 0 200 KHz
Otpor izolacije 500

 Radno okruženje  i druge karakteristike

hlađenje Prirodne hlađenje ili prinudno hlađenje
Radno okruženje okruženje Izbjegavajte prašinu, ulje magle i korozivne plinove
Temperatura ambijenta 0 °C-50° C
Vlaga 40%RH-90%RH
Radna temperatura 0º-70ºMax
Vibracija 5.9m/s Max
Temperatura skladištenja -20°C – 125°C
težina Cca 300 grama

Selektovanje mikrosteping rezolucije  i Izlazne struje drajvera
Ovaj drajver koristi 8-bitni DIP prekidač za nameštanje microstep rezolucije. Microstep rezolucija se setuje pomoć dugmadi 5,6,7,8 na DIP prekidaču kao što je prikazano u sledećoj tablici:

Rezolucija Pulse/Rev. ( 1,8° ) SW5 SW6 SW7 SW8
400 OFF ON ON ON
800 ON OFF ON ON
1000 ON ON ON OFF
1600 OFF OFF ON ON
2000 OFF ON ON OFF
3200 ON ON OFF ON
4000 ON OFF ON OFF
5000 OFF OFF ON OFF
6400 OFF ON OFF ON
8000 ON ON OFF OFF
10000 OFF ON OFF OFF
12800 ON OFF OFF ON
20000 ON OFF OFF OFF
25000 OFF OFF OFF OFF
25600 OFF OFF OFF ON

 Podešavanje struje

Za određeni motor, povezivanjem struje izlaza drajvera, dobijate veći izlazni obrtni moment, u isto vreme uzrokujete više grejanje u motoru i drajveru. Dakle, izlazne struje treba izabrati tako  da se motor neće pregrejati za duži vremenski rad. Zbog paralelne ili serijske veze namotaja motora, koja će se značajno promeniti induktivitet i otpor, te je stoga važno da postavite izlaznu struju drajvera u zavisnosti  od načina izabrane veze  motora. Propisana fazna struja koju daje proizvođač motora je važna u odabiru struje drajvera, međutim odabir struje zavisi i od izbora veze motora. Prva tri dugmeta,1, 2 i 3 , DIP prekidača ,se koriste za određivanje dinamičke struje. Selektuj  postavku  DIP prekidača koja je najbliža struji  vašeg motora.
Podešavanje izlazne dinamičke struje drajvera

SW1 SW2 SW3 Struja SW1 SW2 SW3 Struja
ON ON ON 1.13A ON ON OFF 2.86A
OFF ON ON 1.53A OFF ON OFF 3.36A
ON OFF ON 1.93A ON OFF OFF 3.79A
OFF OFF ON 2.41A OFF OFF OFF 4.25A

Napomene: Zbog indukcije motora, stvarna struja u namotaju  će biti manja od setovane dimamičke struje, naročito pri velikim brzinama

Redukcija struje

prekidač SW4 se koristi za ovu namenu. Pozicija OFF na prekidaču označava da je redukcija struje setovana na polovinu dinamički izabrane struje, a pozicija ON označava da je redukcija setovana isto kao izabrana dinamička struja. Struja se automatski redukuje na 60% izabrane dinamičke struje, u periodu od 0.4s od zadnjeg impulsa.

• U cilju poboljšanja performansi I smanjenja smetnji drajvera, preporučuje se korišćenje širmiranog (oklopljenog)  kabla.

• Kako bi sprečili  uticaj šumova nastalih u PUL / DIR (signal impuls / smjer), signalni vodovi i žice kontakta  PUL i DIR motora, ne bi trebali biti vezani  zajedno. Bolje je da ih razdvojite  barem 10 cm, u suprotnom uznemirujuće signale koje generiše motor će se lako poremetiti puls smeru signali, uzrokujući greške u motornom pozicioniranju kao I  druge propuste.

• Ako napajanje služi za nekoliko drajvera, preporučuje se zasebno povezivanje drajvera umesto ulančavanja

• Zabranjeno je izvući P2 utikač konektora dok je drajver u radu. Budući da je visoka trenutna struja u namotajima motora (čak i kada je motor u mirovanju), izvlačenje kontakta P2 uzrokovat će ekstremno visok povratni emf napon, koji će oštetiti drajver.

Weight 0.30 kg
Dimensions 11.2 × 9.2 × 3.35 cm
Brand

HTM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Step drajver SD4350”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket