Trakasta testera za metal koja je potrebna u alatnici, bravarskoj radionici, serijskoj proizvodnji.

 • Ram testere od odlivka visoke krutosti
 • Dve brzine sečenja omogućuju optimalan izbor
 • Sistem za hlađenje sa pumpom i reyrevoarom za emulziju
 • Stega sa skalom za pravilan izbor ugla
 • Brzo-stezuće stege
 • Mogućnost postavljanja rama testere pod različitim uglovima
 • Auto stop u krajnjem položaju
 • Kontrolisano zatezanje trake sa indikatorom
 • Hidraulična regulacija automatskog spuštanja rama testere
   

bs260_1.jpg

 

Trhnički podaci testere BS260
Cena € (PDV nuje uključen u cenu) 1398,-
Sečenje pod uglom 90° ▅ 260x110 mm
Sečenje pod uglom 90° ● 220 mm
Sečenje pod uglom 90° ■ 220x220 mm
Sečenje pod uglom 60° ● 90 mm
Sečenje pod uglom 60° ■ 85x85 mm
Sečenje pod uglom 45° ● 150 mm
Sečenje pod uglom 45° ■ 145x145 mm
Rotacija stege 0 ~ 60°
Regulacija brzine trake 36/72 m/min
Snaga motora 1.1 kW
Napon 400 V
Dimenzije testere 2480x27x0.9 mm
Dimenzije mašine 1380x580x930 mm
Težina 225/296 kg