Dgitalni sistemi za merenje pozicije

  • mm/inch merenje i transformacije
  • funkcija R-D razdvajanja
  • ravnomerna R-funkcija
  • memorisanje 200 tačaka
  • matematičke kalkulacije
  • kompezacija prečnika alata
  • apsolutne/relativne transformacije
  • podela kružnice 
dro_1.jpg

Digitalne konzoe - Counteri

SDS2 serija digitalnih konzola , je nova  serija univerzalnih konzola , koje mogu odgovoriti različitim aplikacijama kod raznih alatnih mašina.

SDS6-2V je multifunkcionalna 2-osna numerička konzola. Ona poseduje različite grafičke mašinske funkcije, uključujući R-funkcija kružnice, funkciju podele prečnik-poluprečnik, funkciju dijagonale,funkciju krive, funkcije za el.erozione mašine, lager alata, i navojne funkcije za struganje.

SDS6-3V je multifunkcionalna 3-osna numerička konzola. Ona poseduje različite grafičke mašinske funkcije, uključujući R-funkcija kružnice, funkciju podele prečnik-poluprečnik, funkciju dijagonale,funkciju krive, funkcije za el.erozione mašine, lager alata, i navojne funkcije za struganje.

Merni digitalni lenjiri

KA-500 je super-minijaturni, tanki lenjir, koji se koristi na uzanim mestima i za specijalna merenja. Najčešće korišćenje je , pored ostalog ,ugradnja na poprečnoj osi suporta struga, (X-osa), Zο, i svuda gde nema dovoljno prostora.  Svaki od lenjira je pre izlaska iz fabrike prošao stroge testove kvaliteta i lasersku kontrolu .

PARAMETER \ TIP
KA-500
Dužina merenja(mm)
70-470
Poprečni presek(mm)
18x20
Tačnost (μm)
±3/±5/±10µm(20°C/68°F)
Max brzina merenja
60m/min
Referentne tačke
Na svakih  50mm
Zaštita
IP53
Resolucija (μm)
0.5/1/5
Izlaz
TTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA-300 je najviše korišćeni standardni digitalni lenjir (TTL electric level).Upoptrebljava se na uzdužnim osama strugova, na svim osama kod glodalica, EDM mašinama i ostalim alatnim mašinama. Svaki od lenjira je pre izlaska iz fabrike prošao stroge testove kvaliteta i lasersku kontrolu .

PARAMETAR \ TIP
KA-300
Dužina merenja(mm)
70-1020
Poprečni presek(mm)
25x34
Tačnost (μm)
±3/±5/±10µm(20°C/68°F)
Max brzina merenja
60m/min
Referentne tačke
One unit per 50mm
Zaštita
IP53
Resolucija (μm)
0.5/1/5
Izlaz
TTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA-600 su digitalni lenjiri namenjeni ugradnji na dugaške ose, na svim alatnim i drugim mašinama .Svaki od lenjira je pre izlaska iz fabrike prošao stroge testove kvaliteta i lasersku kontrolu .

PARAMETAR \ TIP
KA-600
Dužina merenja(mm)
1000-3000
Poprečni presek(mm)
30x43
Tačnost (μm)
±3/±5/±10µm(20°C/68°F)
Max brzina merenja
60m/min
Referentne tačke
One unit per 50mm
Zaštita
IP53
Resolucija (μm)
0.5/1/5
Izlaz
TTL