Alatne Mašine

Mašine za različite namene

CNC Strugovi

SB H360 01Strug je namenjen serijskoj proizvodnji, treningu. Kontrolna jedinica je Siemens Sinumerik 808D. Klupa struga nagnuta pod uglom 45°, omogućava besprekorne cikliuse serijske proizvodnje.

tr d500 h 001CNC strug velikog spektra primene, sa obradom Ø 500x750mm. Hidraulično stezanje, revolver nosač sa 4-6 alata. Namenjen...