Ukoliko želite da vratite proizvod jer njime niste u potpunosti zadovoljni, koji je neispravan, ili oštećen , možete to učiniti u roku od 8 dana od datuma prijema paketa, pri čemu proizvod mora biti neoštećen, u originalnoj ambalaži, uz svu propratnu dokumentaciju koju ste uz njega dobili, primerak računa i kratko opis u kome objašnjavate razlog nezadovoljstva. Kako bismo Vam detaljno objasnili proceduru vraćanja, molimo Vas da:

 • pozovete broj telefona 037/3554825 i procedura za vraćanje proizvoda će vam biti detaljno objašnjena
 • ili pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

VAŽNO!:

 • Vraćanje usled neslaganja proizvoda sa opisom karakteristika i izgleda na sajtu, će mo uvažiti ISKLJUČIVO ukoliko je prozvod neuportrebljavan i vraćen u originalnoj ambalaži , uz originalni račun i svu propratnu dokumentaciju, zajedno sa propratnim pismom u kome kupac ukratko objašnjava razlog neslaganja proizvoda sa opisom. Kako ne bi smo imali takve probleme, molimo vas da se usmeno raspitate pre kupovine o svim nejasnim detaljima proizvoda. Troškovi transporta (povraćaja) reklamirane robe zbog neslaganja opisa, ili greške u karakteristikama, padaju na teret kupca. Nemamo obavezu plaćanja troškova pakovanja, transporta, carine i transfera novca za kupce iz inostranstva, koji robu žele vratiti iz tih razloga.
 • Vraćanje usled nezadovoljstva nije moguće izvršiti za:
   - 
  proizvode koji se upotrebom nepovratno troše (alat,pojedini pribor  i sl.),
   - proizvode koje je kupac prethodno ugrađivao , montirao  ,povezivao, podešavao (setovao) 
   - proizvode koje je kupac otvarao, demontirao , rastavljao
  Takvi proizvodi će biti stavljeni kupcu na raspolaganje, ili vrećeni na teret kupca  

Uslovi i postupak rešavanja reklamacija kupaca u slučaju neispravnosti/oštećenja proizvoda :

 • Kod proizvoda koji POSEDUJU GARANTNI LIST pri rešavanju reklamacija primenjuju se važeći uslovi i rokovi iz garantnog lista.
 • Kod proizvoda koji NE POSEDUJU GARANTNI LIST, važe sledeći uslovi

1. Kupac ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list u prodajnom objektu u kom je proizvod kupljen, u roku od šest meseci od dana kupovine. Zahtev za reklamaciju potrošač može uputiti lično ili dostaviti poštom.Ukoliko se kupac odluči da reklamaciju dostavi poštom, može to učiniti isključivo slanjem proizvoda kao obična poštanska pošiljka, bez otkupnine.
Zahtev za reklamaciju treba da bude u pismenom obliku i da sadrži razloge reklamacije kao i željeni način rešavanja iste.

2. Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u originalnom pakovanju. Takodje uz proizvod za koji se pravi reklamacija kupac obavezno prilaže primerak računa, uputstvo za upotrebu, garanciju i ostalu dokumentaciju koju je dobio uz robu.

3. Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik, i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

4. Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu

5. Pravo na reklamaciju/garanciju se ostvaruje u zemlji kupovine. Kupci iz inostranstva moraju o svom trošku da  dostave/preuzmu reklamirani proizvod.

6. Zahtev se smatra neosnovanim, i neće se uvažiti u sledećim slučajevima:

A) Kada je u pitanju kupovinu alatnih mašina ,mašina za preradu drveta i opreme

-zbog nepravilnog transporta od mesta prodavca do mesta kupca
-zbog upotrebe mašine za veće kapacitete od propisanih
-zbog nepravilnog i nestručnog rukovanja
-zbog visokog ili niskog strujnog napona
-zbog loše postavljenog uređaja-mašine
-zbog nestručnog priključenja
-zbog popravke ,demontaže ili modifikacije  izvršene od strane lica koje nije naš ovlašćeni serviser
-zbog više sile (grom, poplava ili druga nepogoda)
-zbog pogrešne procene upotrebe kapaciteta mašine, od strane kupca

 
B) Kada je u pitanju kupovina komponenti,sklopova i delova koji se ugrađuju

-zbog nestručne ugradnje, povezivanja ili podešavanja(seting)
-zbog loših uslova eksploatacije (prašina,vlaga,temperatura) 
-zbog mehaničkog ili električnog preopterećenja

7. Osnovan zahtev kupca zbog nedostatka na proizvodu, rešava se uz njegovu saglasnost, na jedan od tri načina:
- otklanjanjem nedostatka na proizvodu
- zamenom kupljenog proizvoda za nov 
- vraćanjem novca u visini plaćene maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja

8. Rok za izvršenje iz tačke 6. je 15 dana od dana obaveštavanja kupca o osnovanosti
zahteva za reklamaciju.