CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

HGH35CA 03

HGH blokovi-kolica za linearne profilisane vođice imaju veliku  tačnost pozicioniranja i dug  vek . Mala pokretačka snaga omogućava velike brzine kretanja. Poseduju istu vrednost opterećenja u svim pravcima ( vertikalnom i horizontalnom ).Omogućavaju  Jednostavnu  instalaciju i lako podmazivanje . Zamenljive su .Llinerne profilisae vođice se mogu lako zameniti ako dođe do oštećenja. Da bi se zadržala velika preciznost pozicioniranja mora se izvršiti uparena montaža,blok i prifilisana šina.