Stezna glava za drvo

  • Stezna glava za strug za drvo sa 4 čeljusti
  • Samocentrirajuća
  • Prečnik stezne glave 96mm, dužina 45mm
  • Priključak za vreteno struga M33
Ova samocentrirajuća glava sa 4 čeljusti koristi se za obradu drvenih predmeta na strugu za drvo. Stezanje različitih drvenih proizvoda, kao što su  zdele, vaze, tanjiri i sl., možete uraditi preko spoljne površine predmeta, ili preko  unutrašnjeg udubljenja. Opciono postoji mogućnost dodatne nadogradnje, kojom se povećava funkcionalnost i mogućnost obrade. Priključak za gonjeno vreteno mašine, struga, je za navoj M33.  Standardni pribor uključuje T-ključ sa dava imbus T-ključa , i vijak za potrebe centriranja. Odlično funkcionira s opcionim čeljustima , koje su dostupne za dodatne mogućnosti stezanja.