Elastične čaure

Elastičnie čaure ER40 DIN 6499  3-26mmSet stezna glava ISO40 sa elastičnim čaurama ER-40 (DIN 6499) u setu od 15 komada, od 3-26 mm. Mogu se dobiti i...

er25-10set_001Set stezna glava MK-2 sa  elastičnim čauram ER-25 (DIN 6499) u setu od 10 komada, od 3-16 mm i "S" ključem za stezanje. Mogu se dobiti i...

er40_001  Elastične stezne čaure ER8-50 ,DIN 6499B, spadaju u najviše korišćene čaure u mašinskoj obradi na konvencionalnim mašinama

er25-10set_001Set elastičnih čaura ER-25 (DIN 6499) u setu od 10 komada, od 3-16 mm. Mogu se dobiti i...

Elastičnie čaure ER40 DIN 6499  3-26mmSet elastičnih čaura ER-40 (DIN 6499) u setu od 15 komada, od 3-26 mm. Mogu se dobiti i...

Set stezne glava sa 8 elast. čaura DIN 6388, 4-16mmSet stezne glave sa 8 čaura je osnovni komplet koji svaki glodač treba da poseduje...