Indeks članaka

 

 

Nudimo Van dva modela pumpi za ručno podmazivanje u zavisnosti od potrebnog pritiska i protoka. Oba modela su namenjena podmazivanju konvencionalnih mašina, opreme i uređaja gde je prisutan radnik. Poseduju sopstvene rezorvoare za ulje.Podmazivanje se vrši ciklično, povremenim povlačenjem ručice.Pomoć priključaka, creva i više tipova razdelnika omogućava formiranje instalacije centralnog podmazivanja koje će Vam omogućiti duži vek mašine i njen pouzdan rad.

Lubric_pump_manual_03