• Dozirni ventil, ubrizgivač, ili mlaznica, namenjen je aplikacijama automatskog podmazivanja mašina i uređaja
 • Zapremina  0,3 mll/cik
 • Volumetrijski tip brizganja određuje tačnu zapreminu ulja pri svakom ciklusu
 • U zavisnosti od modela, poseduju više izlaza za mazajuće tačke
TIPBr. izlaza
TIPBr. izlazaABZapremina po ciklusu
LD 2-3 2 69 39 0.3ml
LD 3-3 3 86 54 0.3ml
LD 4-3 4 102 69 0.3ml
LD 5-3 5 116 84 0.3ml
A

Instalacioni dijagram

Automatski sistemi podmazivanja dizajnirani su za dodavanje maziva u malim, izmerenim količinama u kratkim, čestim vremenskim intervalima. Ograničenje vremena i ljudskih resursa, a ponekad i fizička lokacija na mašini često dovode do tog da pojedini delovi mašine ostanu bez maziva. Kao rezultat toga, proizvodni ciklusi, raspoloživost mašine i raspoloživost radne snage diktiraju intervale u kojima se podmazuju mašine, tako da podmazivanja nisu optimalna i propisana. Sisitemi automatskog podmazivanja instalirani su na mašinama kako ne bi dolazilo do takvih problema. Primenjuje se na raznim mašinama, uređajima, opremi, sklopovima, kao i CNC mašine. Pomoć automatskih pumpi, priključaka,račvi, dispanzera,  creva i više tipova razdelnika omogućava formiranje instalacije centralnog podmazivanja koje će Vam omogućiti duži vek mašine i njen pouzdan rad.

Prednosti

Komponente

Sistemi automatskog podmazivanja imaju brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode ručnog podmazivanja:

 • Sve kritične komponente podmazuju se, bez obzira na lokaciju ili otežanost pristupa
 • Podmazivanje se obavlja dok su mašine u radu, što uzrokuje podjednako raspodelu maziva unutar mesta podmazivanja i povećava raspoloživost i trajanje mašine.
 • Pravilno podmazivanje kritičnih delova osigurava siguran rad mašina.
 • Manje trošenje komponenata znači produženi vek komponenti, manje kvarova , skraćeno vreme stajanja , smanjenje troškove zamene i smanjenje troškove održavanja
 • Izmerena količina podmazivanja podrazumeva manju potrošnju maziva
 • Sigurnost – nema nepotrebnog kretanja oko mašina ili nepristupačnih područja
 • Manja potrošnja energije zbog manjeg trenja
 • Povećana ukupna produktivnost koja je rezultat povećanja raspoloživosti mašine  i smanjenja pauze zbog kvarova ili potrebnog održavanja
 • U ovim sistemima podmazivanja delovi motora podmazuju se pod pritiskom

Tipični sistem se sastoji od regulatora / tajmera, pumpe sa rezervoarom , dovodnog voda-sistema creva, ubrizgivača -odmernih ventila, razdelnika i konektora . 

 • Kontroler / Tajmer – aktivira sistem za distribuciju podmazivanja, može se povezati sa PLC sistemom mašine, ili imati sopstveni PLC.
 • Pumpa sa rezervoarom – skladišti i pumpa mazivo u sistem
 • Linija za napajanje – linija koja povezuje pumpu s dozirnim ventilima ili mlaznicama. Kroz liniju se pumpa mazivo. Sastoji se od razdelnika, konektora, i creva
 • Dozirni ventili / ubrizgivači – komponenta koja meri / ubrizgava mazivo na mesta primene.
 • Vodovi za dovod – linija koja spaja dozirne ventile ili brizgaljke sa mestima primene. Kroz vod se pumpa mazivo. Sastoji se od konektora, i creva

Funkcionisanje dozirnog ventila-ubrizgivača

Način djelovanja klipa doziranja B: akcijsko odvajanje dvosmjernog ventila prikazano je na slici iznad. Ulje iz pumpe za podmazivanje ubrizgava se iz regije A, a gornji dvosmjerni ventil B prelazi u otvoren. Pomera klipnu komoru  F kroz kanal C. Klip se kreće prema dolje pod delovanjem pritiska ulja.
Opruga G se komprimira. Tada se odmerava skladištenje ulja. Kada padne pritisak ulja zadužen za A (pražnjenje), gornji ventil B kreće se s razlikom pritiska. U isto vrijeme otvara otvor E, tako da prazan prostorodmerava skladište ulja. Ulje se transportuje do mesta podmazivanja kroz E u cev H, a signalni pin I je istaknut prilikom merenja skladišta ulja. Kada se ulje dovede do mjesta podmazivanja, povlači se kako bi se potvrdio završetak raspodjele.