nrv reductors

Pužni reduktori su smešteni u kockasto kućište izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Ovaj tip je sa ulaznom osovinom. Primena u metaloprerađivačkoj, automobilskoj i građevinskoj industriji obezbeđuje:

  • sigurnost funkcionisanja

  • dozvoljenu jačinu buke koju su za reduktore uvedeni u VDI-smernici 2159

  • ugaoni zazor NRV30 je 20’-44’

  • ugaoni zazor NRV40 je 18’-34’