hiwwin ball-screw 03

HIWIN  FSI i FSC DIN sistemi kugličnih matica i navojnog vretena namenjeni CNC mašinama,retrofitu i samogradnji.Sistemi se koriste u aplikacijama gde je obrtno kretanje potrebno sa velikom tačnošću pretvoriti u linijsko. Proizvodi se u varijanti kao valjani (klase tačnosti C10,C7 i C5) i precizno brušeni (C7,C5,C4,C3,C2,C1).Kao ekonomično i kvalitetno rešenje u ponudi imamo precizna valjana vretena i matice klase tačnosti C7.Oni će zadovoljiti niz aplikacija, uključujući i CNC sisteme. Za one zahtevnije, postoji mogućnost izbora DFU sistema, gde se putem menjanja rastojanja između dve matice (Preload) vrši eliminacija zazora.Standardno SFU sisteme isporučujemo sa klasom tačnošću C7 (greška na 300mm dužine je do 50μ ), preload P1(bez zazora i bez sile pritezanja), što garantuje upotrebu u većini aplikacija.Navojna vretena SFU su maksimalne dužine Lmax=4000 mm. Isporučujemo ih bez obrađenih krajeva.