Primer

ek_02

Napomena:

  1. Instalacija može biti sprovedena na osnovu površine A i B. Koristite distancer precizne veličine kada je neophodno podešavanje visine ili dužine.
  2. Nije dozvoljeno demontiranje slobodne jedinice ako je prednaprezanje ležaja već podešeno.
  3. Slobodna jedinica je napunjena sa tačnom količinom masti.
  4. Pritegnite podesni zavrtanj pošto pritegnete maticu navojnog vretena i izvršite podešavanja. 
  5. EK4~EK5 tipovi imaju radijalne kuglične ležajeve i imaju aksijalni zazor. Primenjuju se za manja opterećenja.
  6. EK10~EK-25 tipovi imaju kuglične ležajeve sa kosim nošenjem i imaju aksijalni zazor bez prednaprezanja.(0.018)
  7. Prednaprezanje C7 i preciznost P5 podrazumeva aksijalni zazor jednak nuli.

ek_03

EK 6~8 EK4,5

ek_04

EK 10~20

ek_05

Model

d1

L

L1

L2

L3

B

H

b

h

B1

H1

EK4

4

15

5.5

18.5

2

34

19

17

10

18

7

EK5

5

16.5

6.5

19.5

3.5

36

21

18

11

20

8

EK6

6

20

5.5

22

3.5

42

25

21

13

18

20

EK8

8

23

7

26

4

52

32

26

17

25

26

EK10

10

24

6

29.5

6

70

43

35

25

36

24

EK12

12

24

6

29.5

6

70

43

35

25

36

24

EK15

15

25

6

36

5

80

50

40

30

41

25

EK20

20

42

10

50

10

95

58

47.5

30

56

25

EK25

25

48

13

59

14

105

68

52.5

35

66

25

Model

P

X

Y

Z

L4/L5

M

T

Lezajevi

EK4

26

4.5

-

-

3.5

M3X0.5

10

 

 

 

 

EK5

28

4.5

-

-

4.5

M3X0.5

11

 

 

 

 

EK6

30

5.5

9.5

11

5/7

M3X0.5

12

 

 

 

 

EK8

38

6.6

11

12

5.5/7.5

M3X0.5

14

 

 

 

 

EK10

52

9

-

-

5.5

M4X0.7

16

 

 

 

 

EK12

52

9

-

-

5.5

M4X0.7

19

 

 

 

 

EK15

60

11

-

-

10

M4X0.7

22

 

 

 

 

EK20

75

11

-

-

11

M4X0.7

30

 

 

 

 

EK25

85

Prema crtežu EK25

14

M6X1

35