Primer

bk_02

Napomena:

  1. Instalacija može biti sprovedena na osnovu površine A,B ili C. Koristite distancer precizne veličine kada je neophodno podešavanje visine ili dužine.
  2. Nije dozvoljeno demontiranje slobodne jedinice ako je prednaprezanje ležaja već podešeno.
  3. Slobodna jedinica je napunjena sa tačnom količinom masti.
  4. Pritegnite podesni zavrtanj pošto pritegnete maticu navojnog vretena i izvršite podešavanja. 
  5. BK10~BK40 tipovi imaju kuglične ležajeve sa kosim nošenjem i imaju aksijalni zazor bez prednaprezanja.(0.018)
  6. Prednaprezanje C7 i preciznost P5 podrazumeva aksijalni zazor jednak nuli.

 

BK 6~8

bk_03

BK 10~40

bk_04

Model

d1

L

L1

L2

L3

B

H

b

h

B1

BK6

6

23 

 5

 24

 5

 52

 32

26

17

25

BK8

8

 23

 5.5

 26

 7.5

 52

 32

26

17

25

BK10

10

 25

 5

 29

 5

 60

 39

30

22

34

BK12

12

 25

 5

 29

 5

 60

 43

30

25

34

BK15

15

 27

 6

 32

 6

 70

 48

35

28

40

BK17

17

 35

 9

 44

 7

 86

 64

43

39

50

BK20

20

 35

 8

 43

 8

 88

 60

44

34

52

BK25

25

 42

 12

 54

 9

 106

 80

53 

48 

64 

BK30

30

 45

 14

 61

 9

 128

 89

 64

 51

 76

BK35

35

 50

 14

 67

 12

 140

 96

 70

 52

 88

BK40

40

61

18

76

15

160

110

80

60

100

Model

H1

E

P

C1

C2

d2

X

Y

Z

M

BK6

 26

38 

 -

 11.5

 -

 6.6

11

6

M3X0.5

BK8

 26

 38

 -

 11.5

 -

 6.6

11

6

M3X0.5

BK10

 32.5

15 

 46

 13

 6

 5.5

 6.6

10.8

5

M4X0.7

BK12

 35

 18

 46

 13

 6

 5.5

 6.6

10.8

6

M4X0.7

BK15

 38

 18

 54

 15

 6

 5.5

 6.6

10.8

6

M4X0.7

BK17

 55

 28

 68

 19

 8

 6.6

 9

14

8.5

M4X0.7

BK20

 50

 22

 70

 19

 8

 6.6

 9

14

8.5

M4X0.7

BK25

 70

 33

 85

 22

 10

 9

 11

17.5 

 11

 M5X0.8

BK30

 78

 33

 102

 23

 11

 11

 14

 20

 13

 M6X1

BK35

 79

 35

 114

 26

 12

 11

 14

 20

 13

 M8X1.25

BK40

 90

37

130

33

14

14

18

26

17.5

M8X1.25

 

Files:
pdf.png bk17a HOT
(0 votes)
Date 2015-10-12 File Size 311.12 KB Download 478 Download

pdf.png explode_bk17a-bf17 HOT
(0 votes)
Date 2015-10-12 File Size 957.9 KB Download 499 Download