Glavna karakteristika "OLDHAM" spojnica bez zazora je da obezbeđuju izuzetnu fleksibilnost i širok opseg rada bez obzira da li su osovine u osi ili van ose. Opterećenje ležajeva je malo pošto povratna sila praktično ne postoji. Nemojte pomešati ove spojnice sa spojnicama sa čeljustima jer one rade na drugom principu. Obrtni moment se prenosi preko diska bez smetnji zbog odstupanja iz ose ili mehaničkih prekida. Zamena diska se lako izvodi bez potrebe za demontiranjem sa osovine.

Karakteristike:

 • Prilagodljiv rad - malo opterećenje na ležajevima
 • Visoka torziona čvrstina
 • Izuzetne performanse bez obzira na paralelnost ili odstupanje iz ose
 • Nema elektromagnetizma
 • Niska inercija
 • lako sastavljanje-montiranje
 • Elektro izolacija

 sungil-036_03

soh1_03

soh2_03

Primena:

 • X,Y pozicioni stolovi
 • Pogodno za manje AC, DC, servo motore...
 • Hidraulični i optički sisteme
 • Ventilaciona oprema, enkoderi male pumpe
 • Uređaji za transport papira, diskova, traka

 soh3_03

soh4_03

SOH Spojnica
Naziv D L1 L2 L3 M težina
(g)
Max.
o/min
Obr.
moment
Max.obr.
moment
Torziona
čvrtina
SOH-16C 16 23.6 11 11 2.6 10 8000 1 2 65
SOH-20C 20 25.5 11.8 11.8 2.6 16 7000 1.5 3 120
SOH-25C 25.5 32 14.8 14.8 3 .34 6000 2.5 5 200
SOH-32C 32 45 21 21 4 80 4800 7 14 620
SOH-43C 43 52 24 24 5 160 4000 15 30 1200
SOH-53C 53 58 27 27 5 252 3400 25 50 1400
SOH-57C 57 77 36.5 36.5 6 390 3200 36 72 2600
                     
SOHM-16C 16 21 9.5 9.5 2.6 9 8000 1 2 65
SOHM-20C 20 22.5 10 10 2.6 14 7000 1.5 3 120
SOHM-25C 25.5 27 12 12 3 27 6000 2.5 5 200
SOHM-32C 32 35 16 16 4 52 4800 7 14 620
SOHM-43C 43 47 21.2 21.5 5 132 4000 15 30 1200
SOHM-53C 53 53 24.3 24.3 5 235 3400 25 50 1400
SOHM-57C 57 56 26.7 26.7 6 250 3200 36 72 2600
SOHM-70C 73 77 37 37 8 450 3000 65 130 4800
                     
SOH-16 16 18 8 8 3 7 8000 1 2 65
SOH-20 20 20 8.9 8.9 4 14 7000 1.5 3 120
SOH-25 25.5 25.5 11.6 11.6 4 20 6000 2.5 5 200
SOH-32 32 32 14.5 14.5 5 48 4800 7 14 620
SOH-43 43 52 24 24 5 160 4000 15 30 1200
SOH-53 53 58 27 27 6 252 3400 25 50 1400
SOH-57 57 77 36.5 36.5 6 390 3200 36 72 2600
SOH-70 73 77 37 37 8 450 3000 65 130 4800