sungil-034_03

{2jtab:EJC Spojnica}

EJC elastične spojnice sa čeljustima imaju jedinstvene karakteristike koje se ne mogu naći kod drugih tipova. Ove spojnice objedinjuju karakteristike opružne metalne spojnice bez zazora i karakteristike spojnice od uobičajenih gumenih elastičnih materijala.

Karakteristike:

 • Zazor jednak nuli
 • Odlična trajnost i čvrstina protiv visokog torzionog naprezanja
 • Održavanje i opravke nisu potreni kao ni podmazivanje
 • Elastični umetak-spajder absorbuje udare i vibracije Indentične karakteristike za oba smera rotiranja
 • Otpornost na ulje i strujna izolacija
 • Radna temperatura: 20℃ ~ 70℃

{2jtab:Osnovne karakteristike}

Primena:

 • Elektro motori
 • Kontrola pozicije pozicioniranje
 • Robotni sistemi
 • Direktan pogon mašina za bušenje i brušenje
 • Obradni centri
 • Medicinska oprema
 • Servo motori
 • X-Y i X-Y-Z pogon osa
 • Usporne motore

Prema svemu navedenom ove spojnice bez zazora mogu imati dvostruku primenu: spajanja elementima gde postoji ugao između osa rotacije i prenosa obrtnog momenta. Pošto svaki spajder različite čvrstine ima drugačije karakteristike, izaberite odgovarajući prema vašim potrebama.

spajder

U opsegu niskih obrtnih momenata i prenosa gde postoji ugao rotacije, ove spojnice mogu imati iste osobine koje imaju metalne opružne spojnice. Između ostalog ove spojnice imaju funkciju apsorbovanja vibracija koje standarde spojnice nemaju.Pri rotiranju obrtnoi momenta je manji od onog prikazanog u tabeli. I ako je maksimalni obrtni momenat isti za dva spajdera bolje karakteristike preciznosti ima spajdera sa većom čvrstinom.

Elastične spojnice sa čeljustima se koriste za prenos različitih obrtnih momenata, i imaju opštu primenu u mašinskoj industriji pa čak i tamo gde nije potrebno da zazor bude 0, kao što su pumpe.Da bi ispunile zahteve kupaca ove spojnice su standardizovane sa različitim spajderima-elastičnim umetcima, zelenim GR (sa nižom čvrstinom,92) koje imaju obrtni momenat i crveni koi imaju viši momenat RD(sa većom cvrstinom,98). Prema tome otstupanja je veći kod zelenih nego kod crvenih spajdera. Zato je bitno da izaberete dgovarajući spajder-elastični umetak.

spider6

spider7

EJC elastične spojnice sa čeljustima
Naziv A L W B C F M Ømax min-1 Nm Nm
Max
º  
EJC20RD 20 10 30 8 1 5 M3 9.5 19,000 5 10 1  
EJC25RD 25 10 32.5 9 1.25 5 M4 12 15,000 9 18 1  
EJCA30RD 30 11.3 35 10 1.5 5.5 M4 14 13,000 12.5 25 1  
EJCA40RD 40 19.5 55 12 2 9 M5 18 9,600 17 34 1  
EJC20RD-C 20 10 30 8 1 5 M3 8 7,600 5 10 1  
EJC25RD-C 25 10 32.5 9 1.25 5 M3 12 6,200 9 18 1  
EJCA30RD-C 30 11.3 35 10 1.5 5.5 M4 14 5,100 12.5 25 1  
EJCA40RD-C 40 19.5 55 12 2 6.7 M5 18 3,800 17 34 1  
EJC55RD 55 30 78 14 2 14 M6 30 7,000 60 120 1  
EJC55RD-M 55 21 59 14 2 10.5 M6 30 4,000 60 120 1  
                           

Cene i stanje lagera možete uvek proveriti na http://www.alcomachinetools.com
Primer naručivanja:
EJC-20 (Tip i dimenzija)
RD/GR (RD-ćvršći umetak, GR-mekši )
C/M (C=sistem sa stezanjem,M=stezanje dvodelno,bez oznake označava sistem sa zavrtnjem)

{2jtab:Download}

{/2jtabs}