Elastične spojnice

br coupling 01Model BR je radijalna elastična spojnica koja je izrađena od legure aluminijuma visoke čvrstine...

sungil-036_01Glavna karakteristika "OLDHAM" spojnica bez zazora je da obezbeđuju izuzetnu fleksibilnost...

sungil-037_01Model SRB je radijalna elastična spojnica koja je izrađena od legure aluminijuma visoke čvrstine...

sungil-034_01EJC elastične spojnice sa čeljustima imaju jedinstvene karakteristike koje se ne mogu naći kod drugih tipova...

sungil-034_01BF i BF1 elastične spojnice sa čeljustima imaju jedinstvene karakteristike koje se ne mogu naći kod drugih tipova...