Instalacija vretena

dfu3_01Kod CNC sistema sve je bitno, i zavisno. Teško da se može odvojiti neki sklop koji je važniji od drugog