LMK20UU 03

Klizna jedinica tipa LMEK je sklop linearnog kugličnog ležaja i čeličnog kućišta namenjen čeonoj montaži na klizni sklop. Prirubnica je kvadratnog oblika i montira se jednostavno pomoć 4 odgovarajuća vijka. Postoje i produžene varijante, čime se izbegava ugradnja dve jedinice po jednoj osi, već je dovoljna samo jedna.