componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..

tbr20_01Klizne jedinice otvorenog tipa T, su namenjene jačim opterećenjima linearnog vođenja.

Thumbnail

Sistemi za vođenje koji se sastoje od cilindričnih šipki sa i bez oslonca, po kojima klize linearkuglični ležajevini

Linearni sistemi vođica i osovina cilindričnog oblika

Elementi za držanje i montiranje vođica

Laka i brza montažu na uređaj. Izmenjivi linearni ležaj

Linearni kuglični ležaj

Thumbnail


Profilisane šine, kolica-blokovi, ostali dodaci za linearna vođenja

 

Osnovni dinamički opseg opterećenja: 11,38 kN – 208,36 kN.
Linearne vodjice serije HG dizajnirane su sa nosivošću i krutošću većom od ostalih sličnih

Profilisane šine HGR-R HIWIN

HGH Kolica (blokovi) za profilisane vođice HGR-R i HGR-T

HGW kolica sa prirubnicom za profilisane šine HIWIN HGR-R i HGT-R

Opseg osnovnog dinamičkog opterećenja: 0,68 kN – 8,93 kN
MG seriji pripadaju minijaturne linearne vodjice koja dolazi u kompaktnoj veličini sa