Povezivanje elektronskih komponenti,napajanja  i motora nije toliko komplikovano kao što izgleda.Prosečan poznavalac  električnih uređaja lako će izvršiti povezivanje prema električnim šemama koje su date uz uređaje. Krenimo od napajanja. Uglavnom možete koristiti linearno napajanjekoje se sastoji iz transformatora, ispravljača ,konektora i elektrolitskog kondezatora, velikog kapaciteta kao što je priloženo u šemama .Obratite pažnju na struju i izlazni napon transformatora.

Struja. Struja Vam direktno determeniše obrtni momenat motora. Pošto ste odabrali motor prema obrtnom momentu, izborom odgovarajuće veze (pogledaj step motore) dolazite do struje(A) koja je potrebna za njegovo pokretanje.Ukupna struja bi bila jednaka zbiru struja svih motora, ali, obično je to manje , između ostalog motori se napajaju i iz elektrolita.Naša preporuka je da ipak date neku rezervu, recimo predvidite struju 4A za motor čija je potreba 3A, dakle za 3 motora ukupno 12A struje.

Napon.Direktno utiče na brzinu obrtanja motora.Samim tim i na njegovo grejanje i buku.U izradi napajanja uvek će te poći od napona rada motora.napon napajanja treba biti od 3 pa do 25 puta veći od deklarisanog napona motora. Recimo da je deklarisani napon motora 3V, napajanje bi moglo biti od 9-75V.uzmimo neku sredinu ,recimo max.40V(odgovara za drajver  SD5945, koji radi sa max.naponom 45V i strujom 5,9A). Izlazni napon trafoa izračunajte na sledeći način VDC ≈ 1,44 x Vout. Dakle u ovom slučaju ,izlazni napon transformatora Vout=27,7V ,a napon na izlazu iz napajanja VDC=40V. Kapacitet filter kondezatora C2 je 0,22µF/400V, dok C1 izračunavate prema formuli C = (80,000 * I) / V .U ovom slučaju (80000x12)/40= 24000µF.To bi bio optimalan izbor, međutim eksperimentom možete doći  i do zadovoljavajućih manjih kapaciteta-Naravno, kondezatore možete spajati i u baterije i od više manjih dobiti odgovarajuće kapacitete.Vodite računa da  deklarisani napon kondezatora bude oko 20% veći od izlaznog napona napajanja .

linear-power-suply

Izvor napajanja spajate sa drajverom step motora i to  za energetski konektor,strogo vodeći računa o polaritetu  Vodite računa i da je ekonomičnije ,a i bolje da sve potrošače stavite na isto napajanje.Ovo prvo zbog smanjenja troškova oko izrade sklopova.Takođe, svi motori nerade stalno  istovremeno, tako da imate uvek dovoljno rezerve kada rade samo jedan ili dva motora.Takođe obratite pažnju da kabl koji snabdeva drajver vodi direktno od napajanja, bez prekida ili razvođenja na ili sa drugih potrošača.Vodite računa i o prečniku kablova, koji treba odgovarati max.struji u provodniku.Na istom konektoru se nalaze izlazni priključci koji se spajaju sa motorom .Najviše mogućnosti vezivanja pružaju hibridni step motori koji imaju 8 izvoda.

To naravno, ne znači da su step motori sa 4 izvoda manje vredni.Oni su najmanje fleksibilni, ali najlakši za vezivanje.Pri podešavanju struje na drajverima, uvećati je za 1,4 puta od nominalne.Na slici ispod je tipična veza motora sa 4 izvoda.
4wiremotor

 

 

 

 

 

 


Hibridni step motori, ili motori sa 8 izvoda, Vam ostavljaju više mesta za eksperiment, različite kombinacije. i prilagođavanja.Možete ih vezivati na dva načina.
Serijski, gde će te dobiti visok obrtni momenat i pri malim brzinama, ali opadanje performansi pri većim brzinama.Pri tom ,motore treba goniti sa maksimalno 70% struje, kako bi se sprečilo pregrevanje.Tipična serijska veza hibridnog motora sa 8 izvoda.

serial

 

 

 

 

 

Paralelna veza,pruža niži obrtni momenat pri nižim brzinama, a veći pri većim brzinama.Max.struju na koju će te podesiti drajvere,dobit će te  kod bipolarnih motora množenjem sa 1,4. Na slici ispod je paralelna veza kod hibridnog motora sa 8 izvoda.

paralel

 

 

 

 

 

 

 

Signalne veze.Drugi konektorcna drajveru je namenjen za signalne veze i njega će te spajati sa adapterom BB25 (koji ima optički izolirane izvode), ili direktno na paralelni port računara.Te veze radite isključivo sa širmovanim kablovima, jer svaka pojava šuma može uticati na kvalitet signala.Šemu spajanja imate na stranici gde se nalaze drajveri za step motore.

Blok šema  električnih veza rutera

router6090elscheme