Teknomotor

Obradni motori, ili "spindle motors" su namenjeni obradi materijala.Postoje različite izvedbe, ali se uglavnom dele na:

-obradne motore sa steznom glavom na sebi (takozvana elektromotorna vretena)

-obradni motori sa mogućnošću automatske promene alata (ATC)

-obradni motori bez stezne glave

Svi se dalje dele prema brzini obrtanja, snazi i drugim fizičkim osobinama (hlađenje,montaža, opterećenje)

ATC71 HSK 01Obradni motori serije ATC71 dizajnirani su da razviju veliku snagu i mogućnost automatske promene alata. Snage im je od 3.8 - 7.5 kW

c31_01Obradni motori serije C31/40 DBS i DBL su snage od 0.22-0.73 kW i 12.000-24.000 obr/min nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde se obrađuje pena, plastika, drvo, aluminijum...

teknomotor_c31_075_sb_001Visoko frekfentni motori serije C31/40  snage od 0.22-0.73 kW i 12.000-18.000 obr/min nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde je aksijalno opterećenje svedeno na minimum ( za obradu pene,modelarskog voska,meke plastike i sl.) 

teknomotor c35csbp16_06kw_01Visoko frekventni motori serije C35-SB snage od 0.22-0.6 kW i 12.000-21.600  obr/min nalaze široku primenu na malim - desktop ruterima, mašinama za graviranje, izradu prototipa i sl. 

teknomotor_ceramic_01Obradni motori serije C41/47 DB i 2DB, snage od 0.75-2.7 kW i 12.000-24.000 obr/min, namenjen je mešovitom opterećenju i nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde se obrađuje pena,plastika,drvo,aluminijum...

teknomotor_c41_22_sb_001Visoko-frekfentni motori serije C41/47  snage od 0.75-2.7 kW i 12.000-18.000 obr/min nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde je aksijalno opterećenje svedeno na minimum ( za obradu pene,modelarskog voska,meke plastike i sl.)

er40_001  Elastične stezne čaure ER8-50 ,DIN 6499B, spadaju u najviše korišćene čaure u mašinskoj obradi na konvencionalnim mašinama

c51_01Obradni motori serije C51/60  snage od 2 - 5.6 kW i 12.000-24.000 obr/min, namenjeni su za mešovito opterećenje i nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde se obrađuje pena,plastika,drvo,aluminijum...

teknomotor_c41_22_sb_001Visoko-frekfentni motori serije C51/60  snage od 2 - 5,6 KW i 12.000-18.000 obr/min nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde je aksijalno opterećenje svedeno na minimum ( za obradu pene,modelarskog voska,meke plastike i sl.)