c31_04

{tab Serija C31/40 }

Obradni motori serije C31/40 prema svojim dimenzijama imaju velike snage. Velika brzine rotacije ih čini pogodnim za pogon mašina za  drvo,aluminijom,PVC i staklo. 
Serija  C31/40-SB: za rotacione brzine od 12.000 do 18.000 rpm gde je dominantno radijalno oprećenje.Obradne motore SB tipa možete koristiti za obradu pene, plastike i mekših vrsta drveta. 
Serija C31/40-DB: za rotacione brzine 12.000 do 24.000 rpm, gde je dominantno aksijalno opterećenje.Obradne motore DB tipa možete koristiti za obradu pene,plastike, drveta,stakla  kao i mekših metala (aluminijum i sl. legure)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

STATOR: Trofazni indukcioni motor, klasa izolacije F.
ROTOR: kavezni rotor balnsiran prema  DIN 1502373 normama.
KUĆIŠTE: zatvorena konstrukcija. Kućište je izrsđeno  od ekstrudiranog aluminijuma .
HLAĐENJE: ventilatorom na osovini.
ZAŠTITA: IP 54
BALANSIRANJE: standardno balansiranje sa pola ključa.

{tab Tehničke karakteristike }

      c31_40_sb_little       c31_40_dbs_little      
         
  c31_40comp_prod_little   c31_40desc_comp_prod_little  

 {tab Električne  karakteristike}

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Type
kW
Hp
V
Hz
Rpm
A
Kg
Kg
Cena
C31/40-A-3822-200
0.22
0.3
380/220
200
12.000
0.9-1.6
2.5
3.3-3.5
 
C31/40-B-3822-200
0.37
0.5
380/220
200
12.000
1.2-2.1
2.9
3.7-3.9
 
C31/40-C-3822-200
0.55
0.73
380/200
200
12.000
1.55-2.7
3.3
4.2-4.4
 
C31/40-D-3822-200
0.75
1.0
380/220
200
12.000
1.8–3.1
3.7
4.5–4.7
 
C31/40-B-3822-300
0.55
0.73
380/220
300
18.000
1.8–3.1
2.9
3.7-3.9
 
C31/40-C-3822-300
0.73
1.0
380/220
300
18.000
2.2–3.8
3.3
4.2-4.4
 
C31/40-B-3822-400
0.55
0.73
380/220
400
24.000
1.8–3.1
/
3.7-3.9
 
C31/40-C-3822-400
0.73
1.0
380/220
400
24.000
2.2–3.8
/
4.2-4.4
 

Motori su izrađeni u skladu sa EMC EEC 89/336 propisima,a  EEC 89/392 propisi za mašine određuju njihovu ugradnju

{tab Instalacija}

VFD-EL se upotrebljava za kontrolu brzine svih elektromotora. Nas međutim interesuje njegovo povezivanje sa HF obradnim motorima, u ovom slučaju motorima firme Teknomotor S.r.l .Dakle radi se o elektromotorima namenjenim radu isključivo na višim frekfencijama, i sa kojima obično inverteri imaju problema prilikom rada sa auto-tuning funkcijom. Zbog nestandardnosti izrade motora, većina invertera ne izvrši učitavanje ispravnih parametra porilikom auto-tuninga, te se motor ponaša čudno, radi sa daleko nižom brzinom,drhti, uz obilno grejanje. Sa VFD-EL inverterom nemate problema na tom polju, podešavanje je jednostavno, a podešavanje nekih  parametra smo prikazali u nastavku
U grupi 1, Basic Parameters podesite sledeće parametre
01.00  Maksimalnu izlaznu frekfenciju (standardno 60Hz) na 400 (300)Hz (u zavisnosti maks. frek.motora)
01.01  Maksimalni napon frekfencije   (standardno 60Hz) na 400 (300)Hz (u zavisnosti maks. frek.motora)
01.02  Maksimalni izlazni napon         (standardno 220V  na 220V (Na HF motoru kratkospojnici za priključak moraju biti u položaju za napajanje 220V-trougao)
U grupi 2, Operation Method Parameters podesite sledeće parametre
02.00 Izaberite na koji način želite da kontrolišete brzinu motora(frekfencu), i to: 
02.00-0-Tasterom Gore-Dole na kontrolnom panelu invertera
02.00-1-AVI 0-10V- Analognim naponom, koristi se kada brzinom želite da upravljate programski, naprimer preko nekog interfejsa iz MACH-a (PB-2RS ili sl.)
02.00-4-Potenciometrom na kontrolnom panelu invertera
02.01 Izaberite kako ostvarujete vezu kontrole sa inverterom
02.01-0 Preko tastature na kontrolnom panelu invertera
02.01-1 Preko eksternog terminala (koristite kada inverterom želite da upravljate eksternim prekidačima, preko nekog softvera i slično.Ukoliko brzinom upravljate sa AVI 0-10V, koristite tu funkciju. Takođe je koristite za eksterni start motora, promenu smera i sl.
U grupi 7, Motor Parameters podesite sledeće parametre
07.00 Nominalnu struju motora podesite na vrednost 30-120% FLA (Full Load Amps). Tačnu vrednost FLA dobićete tako što će te vrednost struje koja je pročitana sa tablice motora korigovati za određeni procenat. Taj procenat izračunavate po formuli :Struja motora (A)/Struja invertera (A) X100%
Struju motora čitate sa njegove pločice (za odgovarajuću vezu), a struja invertera je data u parametrima 00.01 i za svaki inverter je različita (napr.za 2,2Kw je 11A).

Primer: Inverter 2,2KW i Teknomotor 2,0KW,300Hz, SB41/47 . Struja motora na tablici (veza Δ 3x220V) je 9 A . Koeficijent za korekciju FLA je 9/11X100=81,8% . Nominalna struja motora, koju treba podesiti na invertoru, je 9Ax81,8%=7,36A
07.01 Struju motora u praznom hodu iznosi od 0-90% FLA. Fabrički je ovaj parametar podešen na vrednost 40%FLA  
Primer: 9X40%= 3,6 A
Ovo bi bilo osnovno podešavanje.Neke parametre podešava auto-tuning, a stali su fabrički podešeni. Uz inverter se nalazi CD sa detaljnim uputstvom za podešavanje ostalih funkcija, ali za osnovno pokretanje i rad bitni su Vam gore pomenuti parametri.

{tab Preuzmi datasheet}

Download Teknomotor C31/40

 {/tabs}