Primer

FK 4~8

fk_02

FK 4~8

fk_03

Napomena:

  1. Instalacija može biti sprovedena na osnovu površine A i B. Koristite distancer precizne veličine kada je neophodno podešavanje visine ili dužine.
  2. Nije dozvoljeno demontiranje slobodne jedinice ako je prednaprezanje ležaja već podešeno.
  3. Slobodna jedinica je napunjena sa tačnom količinom masti.
  4. Pritegnite podesni zavrtanj pošto pritegnete maticu navojnog vretena i izvršite podešavanja. 
  5. FK4~FK5 tipovi imaju kuglične ležajeve sa kosim nošenjem i imaju aksijalni zazor.
  6. FK10~FK-30 tipovi imaju kuglične ležajeve sa kosim nošenjem i imaju aksijalni zazor bez prednaprezanja.(0.018)
  7. Prednaprezanje C7 i preciznost P5 podrazumeva aksijalni zazor jednak nuli.

FK 10~30

fk_o4

Model

d1

L

H

F

E

D

A

PCB

Kako instalirati A
L1/T1

FK4

 4

15 

22 

18 

32 

24 

5.5/1.5 

FK5

 5

 16.5

 6

 10.5

 24

 20

 34

 26

6.5/1 

FK6

 6

 20

 7

 13

 29

 22

 36

 28

5.5/3.5 

FK8

 8

 23

 9

 14

 33.5

 28

 43

 35

7/3.5 

FK10

 10

 27

 10

 17

 29.5

 34

 52

 42

7.5/5 

FK12

 12

 27

 10

 17

 29.5

 36

 54

 44

7.5/5 

FK15

 15

 32

 15

 17

 36

 40

 63

 50

10/6 

FK17

 17

 45

 22

 23

 46

 50

 77

 62

10/9 

FK20

 20

 52

 22

 30

 50

 57

 85

 70

8/10 

FK25

 25

 57

 27

 30

 60

 63

 98

 80

13/10 

FK30

 30

 62

 30

 32

 61

 75

 117

 95

11/12 

Model

B

X

Y

Z

L4/L5

M

T

Kako instalirati B
L2/T2

FK4

 25

3.4 

3.5 

M3X0.5 

10 

 

8.5/3.5 

FK5

 26

 3.4

 6.5

 4

 4.5

M3X0.5 

 11

 

9.5/4.5 

FK6

 28

 3.4

 6.5

 4

 5/7

M3X0.5 

 12

 

12/5 

FK8

 35

 3.4

 6.5

 4

 5.5/7.5

M3X0.5 

 14

 

14/5.5 

FK10

 42

 4.5

 8

 4

 5.5

 M4X0.7

 16

 

8.5/5.5 

FK12

 44

 4.5

 8

 4

 5.5

 M4X0.7

 19

 

8.5/5.5 

FK15

 52

 5.5

 9.5

 6

 10

 M4X0.7

 22

 

12/10 

FK17

 61

 6.6

 11

 10

 9

 M4X0.7

 24

 

13/9 

FK20

 68

 6.6

 11

 10

 11

 M4X0.7

 30

 

12/11 

FK25

 79

 9

 15

 13

 15

 M5X0.8

 35

 

20/15 

FK30

 93

 11

 17.5

 15

 9

 M6X1

 40

 

17/9 

{jd_file file==80}

{jd_file file==81}

{jd_file file==82}

{jd_file file==83}