Elastičnie čaure ER40 DIN 6499  3-26mm

{tab Set glava ISO40 sa elastičnim čaurama ER-40/15}

Set sadrži steznu glavu sa konusom ISO40, maticu ,"S" ključ i elastične čaure ER-40 (DIN 6499) u količini od 15 komada, dimenzija od 3-26 mm. Mogu se dobiti i pojedinačno za određenu standardnu meru.

{tab Tehničke karakteristike}

Set elastičnih čaura  ER-40 3-26 mm  
Tip ER40
Dimenzije čaura Ø3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24 i 26mm  15 kom
Dimenzije čaura 3-26mm
Stezanja 1 mm
Stezna glava sa konusom ISO/40 i "S" ključ za stezanje  
   

{tab Download}

{/tabs}