Trakasta testera BS180

{tab Model BS180}

Trakasta testera za metal koja je potrebna u alatnici, bravarskoj radionici,održavanju

    • Ram testere od odlivka visoke krutosti

    • Četiri brzine sečenja omogućuju optimalan izbor

    • Sistem za hlađenje sa pumpom i rezrevoarom za emulziju

  • Stega sa skalom za pravilan izbor ugla
  • Hidraulična regulacija automatskog spuštanja rama testere

{tab Tehničke karakteristike}

Trhnički podaci testere BS180
Sečenje pod uglom 90°           ▅ 180x290mmmm
Sečenje pod uglom 90° 180 mm
Sečenje pod uglom 90°           ▅ 180x180 mm
Sečenje pod uglom 45° 110 mm
Sečenje pod uglom 45°           ▅ 110x120mm
Rotacija stege 0 ~ 60°
Regulacija brzine trake 34/41/59/98m/min
Snaga motora 0.75 kW
Napon 400 V
Dimenzije testere 2360x20x0.9 mm
Dimenzije mašine 1250x450x1080 mm
Težina 185 kg

{tab Standardna oprema}

{tab Pribor i alat}

{tab Download}

{/tabs}