CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

Motori i drajveri

motordriver cnc group

ASDA-B2-2 P S 20091027 001ASDA-B2 servo serija snage od 0,1 kW pa do 3 kW široko je popularana i uviek  tražena od strane kupaca na području industrijske automatizacije...

ECMA-C30604E 01AC servo motor C20604 ,sa snagom od 400W , obrtnim momentom 1,27 Nm (3,82 Nm u piku) i brzinom 3000-5000 obr./min.

ECMA-C30807E 01AC servo motor C20807 ,sa snagom od 750W , obrtnim momentom 2,39Nm (7,16 Nm u piku) i brzinom 3000-5000 obr./min.

ECMA-1kW 01AC servo motor C21010 ,sa snagom od 1000W , obrtnim momentom 3,18 Nm (9,54 Nm u piku) i brzinom 3000-5000 obr./min.

Share Some Ideas

Do You Have a Tip or an Idea for a Story? Tell Us About It.
Submit Article