CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

Električne komponente

electrical cnc group

encoder_hkt300_01Rotacioni inkrementalni enkoderi tipa HKT30 su namenjeni za ugradnju na osovine servo motora

UC300 5LPTUC300ETH-5LPT  6-osni Ethernet kontroler obezbeđuje kvalitetan i pouzdan prenos podataka na visokom nivou

smoothstepper-001.jpgSmoothStepper je 6-osni kontroler koji se spaja na USB priključak računarra. Softver Mach3

Hedss001_01Kružni ručni enkoder namenjen je  montaži na kontrolne panele alatnih mašina...

csmio ip m row 01CSMIO/IP M 4-osni Ethernet kontroler obezbeđuje kvalitetan i pouzdan prenos podataka na visokom nivou

stepper-018_10.jpgU nameri da omogućimo korišćenje nisko-budžetne  CNC tehnologije našim kupcima, odlučili smo da...

UC100UC100 USB istovremeno kontroliše  6-osa i obezbeđuje kvalitetan i pouzdan prenos podataka na visokom nivou

pbrs2_trans_01Multifunkcionalni interfejs koji će Vam omogućiti da pomoć računara i MACH-a ili sličnog softwera kontrolišete CNC mašinu...

 sl126a 2-4_01Induktivni senzori su najbolje rešenje za kontrolu krajnjih i početnih položaja CNC uređaja