Klizne jedinice

lmek 01Klizna jedinica tipa LMEK je sklop linearnog kugličnog ležaja i čeličnog kućišta namenjen čeonoj montaži na klizni sklop.

componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..