Cilindrične vođice sa osloncem

tswcs sisteem 01TSWCS je ojačani sistem vođice sa osloncem , predviđen za veća opterrećenja...

component-011_01Kako se pod uticajem opterećenja ili vlastite težine , osovine nebi ugibale,potrebno je ih fiksirati za podlogu..