Izvori napajanja

vol supply 01 Prodnosti prekidačkih napajanja su u velikom koeficijentu iskorišćenja snage (>80%) , manjem stvaranju toplote i malim dimenzijama i težinama.