.
nema34_03

 

motiontech_logo.pngNEMA 34, step motori veličine 85mm su motori nove generacije.Upotrebljivi su u svim aplikacijanma koje odgovaraju njihovoj prirodi. Podesni su konverziju konvencionalnih  mašina u CNC, kao i za izgradnju novih CNC mašina,CNC rutera ,aktuatora, pozicionera i ostalo.Svi modeli su dvofazni, hibridni. Motori sa 8 izvoda su namenjeni unipolarnim i bipolarnim drajverima, i omogućavaju  kombinovanje veza radi izabra najadekvatnijeg režima rada.

  • Tačnost koraka ±5%

  • Radna temperatura 80 C° Max.

  • Temperatura okruženja 20 Cº~+50 C°

  • Otpor izolacije 100MΩ Min.50V DC

    Dielektrična izdržljivost 500V AC 1minute

*) boje izvode mogu biti različite u zavisnosti od serije step motora

steppmotor.jpg