usb 03 

USB stik za programiranje (PRG01) se koristi za povezivanje servo drajvera DG2S na host računara radi  konfigurisanja drajvera , te za njegovu  dijagnostiku. Za spajanje uređaja na računar koristiti standardni USB A-B kabel (ne isporučuje se s uređajem). Za spajanje uređaja na pogon DG2S servo, jednostavno spojite 4-pinski muški konektor na  4-pinski ženski konektor i DG2S Servo drajvera. Za konfiguraciju servo drajvera, koristite softver Servoconfigurator 3 , koji možete preuzeti ovde
Napomena:
Spojite USB stik na DG2S sevo drajver  samo kada je on bez priključenog pogonskog napajanja!