line driver

 Ukoliko ne posedujete enkoder sa diferencijalnim izlazom,potreban Vam je adapter pomoć kog će te izvršiti povezivanje. "Differential line driver" će prilagoditi izlazne signale enkodera DG2S servo drajverima.Adapter omogućava da se signal sa enkodera prenese bez smetnji i na veće daljine. Ukoliko koristite HKT-301 enkodere, potrebno je da ih povežeta preko ovog adaptera. Na slici ispod je dat raspored ulaznih i izlaznih kontakta, što povezivanje čini krajnje jednostavnim.
encoder line_driver1

encoder line_driver