DG4S-16035 SM_03

DC servo drajver za DC motore koji rade na naponu do 160V i struje do 35A omogućava Vam servo kontrolu snažnih DC motora koji rade na višim naponima.

 • Snaga 160V - 35A .Ukoliko upotrebljavate BRKC-180,pogledajte detaljne informacije
 • Optički izolovani STEP i DIR ulazi
 • Podešavanje preko optički izolovanog USB interfejsa
 • RJ45 konektor za PLUG&PLAY lako povezivanje
 • Selektivna  2x ili 4x logika za enkoder
 • Selektivan multipler 1x, 2x, 3x, 4x, 5x,   6x, 7x, 8x, 9x, 10x  za STEP signal
 • Mogućnost selekcije greške servo sistema od 2 do 20000 linija enkodera
 • Brzi poboljšani 32-bitni PID algoritam sa 16-bitnim PID parametrima selektovanog vremena
 • 2 stepena limitiranja struje, podesiva od 0-35A
 • Pregled i dijagnostika servo greške
 • 32-bitni DRO implementiran u Servo-konfigurator softweru
 • Softverski analizer STEP odgovora