brkc-180 03

Kočioni otpornik BRKC-180 je uređaj koji ima zadatak da eliminiše indukcionu energiju koju generiše DC motor od inercije sistema.Njegova upotreba zavisi od napona napajanja , snage motora i inercije samog CNC sistema. Obavezan je kod viših napona napajanja.

 

  • Uključuje se kada napon prelazi 180 V
  • Poseduje ugrađene otpornike za kočenje 25Ω , snage 40 W
  • Aluminijumska ploča za hlađenje
  • Jednostavno se povezuje sa dva kabla na priključke napajanja
  • LED signalizira kada je kočioni krug u akciji

 

{tab Tehničke karakteristike}

Parametri Min Typ Max Jed Napomena
Napon napajanja 24 - 160 VDC  
Kočioni otpor 23,75 25 26,25 Ohm ±5% tolerancije na 25 Ohm
Kočiono kolo 6,85 7,20 7,58 Amps  
Nivo napona okidanja 178 180 182 Volts  
Maksimalni radni ciklus 0 - 3 %  
Konstantna snaga - 40 - Watts  
Snaga u piku - 1300 - Watts  
Radna temperatura 0 - 70 °C  

{tab Dimenzije}

brkc-180 dimension

{tab Downloads}
Uputstvo za upotrebu (EN), možete preuzeti ovde
{jd_file category==4}

{/tabs}