brkc-180 03

Kočioni otpornik BRKC-180 je uređaj koji ima zadatak da eliminiše indukcionu energiju koju generiše DC motor od inercije sistema.Njegova upotreba zavisi od napona napajanja , snage motora i inercije samog CNC sistema. Obavezan je kod viših napona napajanja.

 

  • Uključuje se kada napon prelazi 180 V
  • Poseduje ugrađene otpornike za kočenje 25Ω , snage 40 W
  • Aluminijumska ploča za hlađenje
  • Jednostavno se povezuje sa dva kabla na priključke napajanja
  • LED signalizira kada je kočioni krug u akciji