DC Servo systemi

DG3S8020 01Servo DC-drajver 80V, 20A omogućava Vam ekonomičnu servo kontrolu DC motora na CNC mašini.  

usb 01USB stik za programiranje (PRG01) se koristi za povezivanje servo drajvera DG2S na host računara radi  konfigurisanja drajvera , te za njegovu  dijagnostiku.

brkc-180 01Kočioni otpornik BRKC-180 je uređaj koji ima zadatak da eliminiše indukcionu energiju koju generiše DC motor od inercije sistema 

nema23-bdcservo_01.jpgDC-servo motori sa ugrađenim enkoderom, bez komutatora i  četkica. Omogućavaju ..

DG4S-16035 SM_01Servo DC-drajver 160V, 35A omogućava Vam  servo kontrolu snažnih DC motora na CNC mašini.  

line driver_01Ukoliko ne posedujete enkoder sa diferencijalnim izlazom,potreban Vam je adapter pomoć kog će te izvršiti povezivanje.

dc_180_90_01DC-servo motor 341890 je namenjen za različite aplikacije automatskog upravljanja što uključuje alatne mašine,rutere ...