Pribor za stezanje-vezivanje T12-T18

clamp set 03