Navrtke
  • Za pritezanje ER čaura
  • Visoka preciznost izrade
  • Ukcentrični kanal za lakše vađenje čaura iz konusa
   

Namenjena za stezne glave i vretena gde su u upotrebi ER stezne čaure