Balansirana navrtka
  • Za pritezanje ER čaura
  • Visoka preciznost izrade
  • Ukcentrični kanal za lakše vađenje čaura iz konusa
  • Balansitrane za velike brzine obrtanja, 2.5G