Balansirana navrtka

Balansiran ER navrtke ER16-ER50

  • Za velike brzine obrtanja nosača alata ili obrtnih motora
  • Za pritezanje ER čaura 
  • Visoka preciznost izrade
  • Ekcentrični kanal za lakše vađenje čaura iz konusa
  • Balansitrane za velike brzine obrtanja, 2.5G
 Navrtka

 Navrtke ER16-ER50

  • Za pritezanje ER čaura
  • Visoka preciznost izrade
  • Ukcentrični kanal za lakše vađenje čaura iz konusa