Ključ za ER32 navrtku
  • Za stezanje alata sa ER čaurama
  • Dugotrajnost
  • Odgovara za ER16-ER40 stezne čaure
 Ključ za ER20/34-36/DIN8010A  Kukasti ključ, DIN1810A, namenjen za stezanje matica za ER20 i OZ stezne čaure . Ključ se upotrebljava za matice  prečnika od Ø34-36mm