Sunday, 29 November 2015
Banner
Banner
CNC Components Stepper Motors NEMA 34 Stepper motor
Step motori NEMA 34
Thursday, 13 May 2010 00:00    PDF Print E-mail

.
nema34_03

 

motiontech_logo.pngNEMA 34, step motori veličine 85mm su motori nove generacije.Upotrebljivi su u svim aplikacijanma koje odgovaraju njihovoj prirodi. Podesni su konverziju konvencionalnih  mašina u CNC, kao i za izgradnju novih CNC mašina,CNC rutera ,aktuatora, pozicionera i ostalo.Svi modeli su dvofazni, hibridni. Motori sa 8 izvoda su namenjeni unipolarnim i bipolarnim drajverima, i omogućavaju  kombinovanje veza radi izabra najadekvatnijeg režima rada.

  • Tačnost koraka ±5%

  • Radna temperatura 80 C° Max.

  • Temperatura okruženja 20 Cº~+50 C°

  • Otpor izolacije 100MΩ Min.50V DC

    Dielektrična izdržljivost 500V AC 1minute

SH85A001

Karakteristike NEMA34 SH85A001
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

;

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85A001 1.8 75 4,4 2 2,2 10 2.1 8 1.4 2.3  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

nema34_75

 

sh85a001

SH85A002

Karakteristike NEMA34 SH85A002
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

;

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85A002 1.8 75 3 3 1 4.4 2.1 8 1.4 2.3  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

nema34_75

 

SH85A002

SH85D007

Karakteristike NEMA34 SH85D007
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85D007 1.8 94 6.4 2 3.2 19 4.4 8 1.7 3  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

 

nema34_94

 

SH85D007

SH85D002

Karakteristike NEMA34 SH85D002
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85D002 1.8 94 3.2 4 0,8 3,5 4.3 8 1.7 3  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

 nema34_94

 

SH85D002

SB85B004

Karakteristike NEMA34 SB85B004
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SB85B004 1.8 113 1.9 3.5 0.53 6.5 5.1 4 2.7 3.6  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

 nema34_113

 

SB85B004

SH85B002

Karakteristike NEMA34 SH85B002
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85B002 1.8 113 6,4 2 3,2 12 4.1 8 2,7 3,6  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

nema34_113

 

sh85b002

SH85C001

Karakteristike NEMA34 SH85C001
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SH85C001 1.8 151 7.8 2 3.9 20 6.4 8 3.6 5  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

nema34_151

 

SB85C001

 

SB85C012

Karakteristike NEMA34 SB85C012
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

Cena
(€)
SB85C012 1.8 151 5.7 3 1.9 22 9.5 4 3.6 5  
  Sve cene su bez obračunatog PDV-a.  

nema34_151

 

SH85C012

Povezivanje


U zavisnosti od načina vezivanja ,hibridni step motori sa 8 izvoda Vam omogućavaju da izaberete najbolji odnos Moment-Brzina koji odgovara Vašoj aplikaciji.

unipolar_ill_01

connection.gif

steppmotor.jpg